Weboldalra (www.gala-fratelli.hu oldalra) történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Weboldalra történő regisztráció során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

Jogalap:

önkéntes hozzájárulás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított

Adatkategória:

felhasználónév, jelszó, email cím, név

Időtartam:

Lásd az Adatvédelmi irányelvekben

Forrás:

Érintettek Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

A kezelt adatok köre és célja: jelszó*: azonosítás/későbbi belépéshez szükséges e-mail*: azonosítás, kapcsolattartás

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított.

Mi az adatkezelés fő célja?

Az adatok kezelésének fő célja az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el. A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

Meddig tart az adatkezelés?

Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart: érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a regisztráció adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

Honnan vannak az adatok?

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára? Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait külön melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.