Weboldalra történő bejelentkezés a www.gala-fratelli.hu oldalra

Weboldalra történő bejelentkezés összefoglaló táblázata

Cél:

a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése

Jogalap:

önkéntes hozzájárulás

Érintettek:

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép

Adatkategória:

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Időtartam:

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Forrás:

Érintettek 1. Felhasználó (érintett) a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

2. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama a következő:

Adatkör:

Felhasználónév / e-mail cím* bejelentkezés időpontja*

Cél:

azonosítás, bejelentkezés azonosítás, bizonyítás

Jogalap:

Önkéntes hozzájárulás Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Tárolási idő:

Nyilvántartási rendszerben: Törlési kérelemig, belépési jogosultság megszűntetéséig Naplófile-ban: polgári elévülési időben

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

3. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan: önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép.

Mi az adatkezelés fő célja?

5. Az adatok kezelésének fő célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére. b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el. c. Amennyiben az felhasználónév/e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra. d. Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére. e. Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart: a. érintett kérésére törlésig. b. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke a belépés adatainak megőrzése annak ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita miatt).

Honnan vannak az adatok?

8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

9. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait külön melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

12. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.