A teljes Adatkezelési Tájékoztatót itt olvashatja el:

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelőtől történő megrendelés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés tájékoztatója

Adatkezelőtől történő megrendelés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél:

a megrendelés leadása, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kapcsolattartás

Jogalap:

Megállapodás vagy jogos érdek

Érintettek:

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel

Adatkategória:

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Időtartam:

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Forrás:

Érintettek

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg tőle.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

2. A kezelt adatok köre és célja:

megrendelő neve, címe azonosítás
vevőkód (amennyiben van) azonosítás
ügyintéző személy neve, elérhetősége azonosítás, kapcsolattartás
szállítási cím szállítás (ha értelmezhető)
számlázási cím számlázás
preferált kiszállítási dátum és időpont kiszállítás kiszállítás (ha értelmezhető)
megrendelt termék/szolgáltatás adatai termék beazonosítása/szolg. teljesítése

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

3. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan: a. az adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) b) pontja, ha a megrendelést leadó fél az érintett maga (pl. természetes személy, egyéni vállalkozó, stb.) b. amennyiben a megrendelésben az érintett szervezet képviselője, vagy kapcsolattartója, úgy adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdeken alapul. 4. A jogos érdek abban ölt testet, hogy az Adatkezelőnek szüksége van az érintett kapcsolattartási adataira a szerződés teljesítése során.

Kik az érintettek?

5. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel.

Mi az adatkezelés fő célja?

6. Az adatok kezelésének fő célja a megrendelés leadása, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

7. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő: a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére. b. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza. c. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti. d. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is. e. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja. f. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

Meddig tart az adatkezelés?

8. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart: a. visszautasított megrendelés esetén visszautasításig, b. elfogadott megrendelés esetén 8 évig, mert számvitel bizonylatnak minősül. c. Amennyiben az Adatkezelő által üzemeltetett minőségirányítási szabályok szerint minden megrendelést meg kell őrizni a szabályozásban meghatározott határidőben, úgy ezen időpontig, jogos érdekből történik az adatkezelés.

Honnan vannak az adatok?

9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

10. Adatközlés: termék megrendelése esetén harmadik, kiszállítást végző fél számára kerülhet közlésre házhozszállítás esetén, a konkrét fél neve, elérhetőségi adatait az Adatkezelő előzetesen közli az érintettel, de tekintettel arra, hogy a címzettek folyamatosan változnak, aránytalan nehézséget jelentene a címzettekről az érintetteket a jelent tájékoztatóban tájékoztatni.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

11. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintettel történő megállapodásról van szó, azok előfeltételei a megállapodás megkötésének, így ha azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) nem tudja nyújtani.